اداره قائم شهر

نسیم قدر در بهار قائم شهر وزید
جشنواره مجازی نسیم قدر با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی قائم شهر و موسسه قرانی گنجینه نور شهرستان قائم شهر، آغاز به کار کرد.
۰۲ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۳:۳۵
[ تعداد بازدید : ۱۸ ]
تجلیل روابط عمومی ها در نشاء قائم شهر
در هفته ارتباطات و روز روابط عمومی، تجلیل از روابط عمومی ادارات شهرستان قائم شهر، در رستوران نشاء این شهرستان، با حضور فرماندار، شهردار و اعضای شوراس اسلامی این شهر، برگزار گردید.
۰۲ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۲:۲۸
[ تعداد بازدید : ۱۵ ]
اهدای اقلام فرهنگی در مرحله دوم رزمایش کمک مومنانه
مرحله دوم رزمایش کمک مومنانه در شهرستان قائم شهر، با اهدای اقلام فرهنگی توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی قائم شهر صورت گرفت.
۰۱ خرداد ۱۳۹۹ - ۸:۲۸
[ تعداد بازدید : ۸ ]
ساماندهی آگهی ثبتی با حضور ارشاد، ثبت و پست قائم شهر
همسویی و هماهنگی ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی، ثبت اسناد و پست شهرستان قائم شهر، در راستای تسهیل مراحل انتشار آگهی های ثبتی تشکیل جلسه دادند.
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۰:۳۵
[ تعداد بازدید : ۴۴ ]
بسته های معیشتی در سفره اصحاب فرهنگ و هنر قائم شهر
اهدا بسته های معیشتی به اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه قائم شهر توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی قائم شهر صورت گرفت.
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۲۳:۵۱
[ تعداد بازدید : ۶۷ ]
حمایت های مادی و معنوی به کانون های مساجد برتر و فعال قائم شهر
کانون های برتر و فعال کانون های مساجد شهرستان قائم شهر، در طرح ملی فهما، مورد حمایت های مادی و معنوی قرار گرفتند.
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۲۳:۳۵
[ تعداد بازدید : ۵۷ ]
صفحه ۱ از ۱۶۷ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰